این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > فرمت مقالات پوستری و شفاهی
.: فرمت مقالات پوستری و شفاهی

حداكثر مدت ارائه مقالات شفاهي ١٥ دقيقه مي باشد و زمان ارائه مقاله در امتياز دهي داوران موثر مي باشدeditor_file/فرمت مقالات پوستری .rar

editor_file/فرمت مقالات شفاهی.rar