این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

این همایش با تاکید بر استفاده از این فناوری در مدیریت جامع و طرح‌های منطقه ای و  شناساندن جدیدترین روش‌های آمایش سرزمین با بهره‌گیری از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS  به معرفی زمینه‌های تحقیقاتی و جایگاه بین رشته‌ای تکنیک‌های سنجش از دور و GIS  میپردازد. همچنین با تاکید بر لزوم تشکیل واحدهای مدیریتی در سطح استان‌ها برای استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور در آمایش سرزمین و توسعه پایدار  موجب میگردد که متخصصین با جدیدترین دستاوردهای محققان در زمینه آمایش سرزمین و توسعه پایدار با استفاده از سنجش از دور و GIS آشنا شوند.