این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مقالات پوستری
.: مقالات پوستری

مقالات پوستري ، در صورت عدم حضور در روز همايش ، بايد از پوستر مقاله پلات گرفته و به آدرس دبيرخانه همايش ارسال گردد تا در سالن مقالات پوستري نصب گردد.( در صورت ارسال با شماره تلفن09055662735 هماهنگ  و كد مرسوله پستي اعلام گردد).
آخرین مهلت ارسال پلات مقالات پوستری : شنبه ۴/ ۱۲ / ۹۷ می باشد.

 

 

editor_file/مقالات پوستری چهارشنبه(6).pdf


editor_file/مقالات پوستری پنج شنبه(5).pdf