این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی
.: کارگاه های آموزشی

     
جهت ثبت نام در کارگاه ها ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید و در قسمت کارگاه های آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام کنید.

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

روز برگزاری

ساعت

مدرس

هزینه

 

 

 

 

4شنبه

 

 

1

 

 

نحوه راه اندازی SDI استانی با مشارکت بخش خصوصی

(چالش ها و فرصت های ایجاد بستر اشتراک گذاری داده ها با تاکید براستفاده از نرم‌افزارهای متن باز)

 

 

 

08/12/1397

 

 

16:30 14:30

 

جناب آقای مهندس فرهودی

(شرکت فن آوران هوش مکانی)

 

50

هزار تومان

 

 

2

 

کارگاه برنامه نویسی مکانی برای موبایل و تبلت

 

 

08/12/1397

 

18:45 16:45

 

جناب آقای مهندس فرهودی

(شرکت فن آوران هوش مکانی)

 

 

50

هزارتومان

 

3

 

کارگاه مقاله نویسی

 

08/12/1397

 

18:30 14:30

 

سرکار خانم مهندس ذاکری

 

50

هزارتومان

 

4

 

کارگاه آموزش GIS

(بخش اول)

 

 

08/12/1397

 

 

17:30 14:30

 

جناب آقای مهندس رحیمی

 

30

هزارتومان

 

 

5شنبه

 

5

 

کاربرد پهپاد در آمایش سرزمین

 

 

09/12/1397

 

11:30 08:30

 

 

سرکار خانم مهندس

 زندی زاده

 

100

هزار تومان

 

6

 

 

پهنه بندی GQI  در محیط  GIS

 

 

09/12/1397

 

11:30 08:30

 

سرکار خانم مهندس مری

 

50

هزارتومان

 

4

 

کارگاه آموزش GIS

(بخش دوم)

 

 

09/12/1397

 

11:30 08:30

 

 

جناب آقای مهندس رحیمی

 

30

هزارتومان