این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تفاهم نامه ISC

دبیرخانه سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (RS & GIS) در آمایش سرزمین از انعقاد تفاهم نامه با ISC خبر میدهد


ادامه مطلب1397/09/07

مهمانان ویژه همایش

جناب آقایان دکتر سید کاظم علوی پناه و دکتر محمد شریفی کیا


ادامه مطلب1397/07/09

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

آغاز فعالیت وب سایت سومین همایش کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و GIS)در آمایش سرزمین


ادامه مطلب1397/07/09

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


ادامه مطلب1395/05/20

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر